Moderní multimediální výuka pro přírodovědné a elektrotechnické předměty
VOŠ SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Tisková zpráva

Projekt Multimediální výuka pro přírodovědné a elektrotechnické předměty byl realizovaný ve třech základních etapách.

1. etapa

Po přidělení dotace projektu škola zakoupila technické vybavení pro novou multimediální učebnu s interaktivní tabulí SmartBoard. V dnešní době má tak škola 4 mutlimediální učebny. Dále byl zakoupen software Cabri Geometrie na podporu mutlimediální výuky v hodinách matematiky. Dále proběhlo proškolení členů řešitelského týmu, v kterém byli učitelé seznámeni s některými softwarovými možnostmi pro efektivnější využití ICT k tvorbě výukových materiálů. Jednalo se především o prezentační programy, programy pro tvorbu a úpravu grafických objektů, tvorba flashových animací a podobně.

2. etapa

Samotná tvorba výukových hodin pro jednotlivé předměty začala na konci školního roku 2005/2006 a probíhala až do konce kalendářního roku 2006. Během tohoto období vytvořili členové řešitelského týmu 150 výukových hodin do jednotlivých předmětů, které se okamžitě implementovali do samotné výuky. Databáze 150 výukových hodin je přístupná na školním intranetu pro všechny učitele naší školy.

3. etapa

Začátkem listopadu byla připravena základní struktura webové prezentace projektu, která je zpřístupněna přes webové stránky naší školy. Zároveň byla vytvořena jednotná šablona pro tvorbu metodických materiálů k vybraným hodinám podle předmětů, které jsou zpřístupněny široké veřejnosti pomocí webové prezentace. Vybraných 30 výukových hodin a k nim zpracovaných metodických materiálů je možné stáhnout na stránkách projektu. Všechny soubory vzhledem na různorodost použitého softwaru, jsou převedeny do PDF formátu.

Kompletní databáze hodin byla také poskytnuta k výuce ověřovací organizaci Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Dalším zájemcům o výstupy projektu může být poskytnuto CD s databází hodin do přírodovědných a elektrotechnických předmětů.

© 2006 Miroslav Žárský, David Trubač