Moderní multimediální výuka pro přírodovědné a elektrotechnické předměty
VOŠ SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

O projektu

Projekt je zaměřen na přechod od klasické výuky k interaktivní výuce s využitím moderních informačních a komunikačních technologií v předmětech, kde využívání ICT nebylo dosud běžné. Cílem projektu je vybudování nové moderní multimediální učebny a vytvoření rozsáhlé databáze výukových materiálů pro přírodovědné a elektrotechnické předměty včetně metodických podkladů. Dalším cílem je vytvoření dynamického webového rozhraní pro archivaci těchto materiálů, aby byla zabezpečena jejich jednoduchá dostupnost pro všechny pedagogické pracovníky a studenty.


Hlavním cílem projektu je motivace pedagogických pracovníků k využívaní nových ICT technologií ve výukovém procesu v předmětech, kde využití ICT ve výuce není v dnešní době ještě zcela běžné. V tomto školním roce škola uvedla do provozu dvě moderní multimediální učebny. Využití učeben je stoprocentní a proto jejich počet není vzhledem k velikosti naší školy dostačující. Cílem projektu je vybudovat další multimediální učebnu a zajistit tak přístup k ICT technice dalším pedagogům a studentům.

© 2006 Miroslav Žárský, David Trubač