logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  
podzorna.jpg, 2,8kB

Školní psycholog pro VOŠ, SOŠ a SOU
PhDr. Stanislava Podžorná, tel.: 556 833 334, kabinet č. 324

Konzultační hodiny:

Pondělí:8:30-15:00 h
Úterý:8:30-15:00 h
Pátek (lichý):8:30-15:00 h
hlavní budova - kabinet č. 324, tel. 556 833 334

Konzultace mimo konzultační dny a hodiny jsou možné po předchozí telefonické domluvě (tel.: 556 833 334).

Náplň práce školního psychologa:

Oblast práce se studenty, žáky a jejich rodiči

 • Individuální práce se žáky a studenty v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • Krizová intervence pro žáky, jejich zákonné zástupce a studenty
 • Péče o integrované žáky
 • Skupinová práce s žáky
 • Prevence školního neúspěchu; techniky a hygiena učení
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

Oblast spolupráce s pedagogickými pracovníky

 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Krizová intervence pro pedagogické pracovníky

Oblast spolupráce se členy Školního poradenského pracoviště

 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel)
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

nahoru

© David Trubač 2010