logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Výchovný poradce pro SOU
Ing. Jaromír Polášek, tel. 556 879 165

Konzultační hodiny:

Sudý týden
Pondělí 10:45 - 11:30 h kabinet č.327
Středa 10:45 - 11:30 h kabinet č.327
Pátek 9:55 - 10:40 h kabinet č.327
Lichý týden
Čtvrtek 8:50 - 9:35 h kabinet č.327

Další konzultace jsou možné po dohodě

Náplň práce výchovného poradce:

Oblast práce se studenty a jejich rodiči

 • poradenská činnost v oblasti volby povolání
 • poradenská činnost v oblasti možnosti dalšího studia na VŠ, VOŠ a nástavbách
 • poradenská činnost při řešení výchovných výukových obtíží
 • evidence a řešení připomínek ze schránky důvěry

Oblast spolupráce se ZŠ a zájemci o studium na SOU

 • návštěva informačních schůzek pro rodiče žáků vycházejících ze ZŠ
 • realizace dnů otevřených dveří ve škole

Oblast spolupráce se členy Školního poradenského pracoviště

 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • předávání nových poznatků z oblasti prevence, volby povolání aj.

Oblast spolupráce s vedením školy

 • organizace akcí, které prezentují školu na veřejnosti
 • besedy pro studenty
 • realizace individuálních vzdělávacích plánů a zohlednění pro studenty

Oblast spolupráce s třídními učiteli

 • zajištění realizace závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření
 • poskytování metodických materiálů třídním učitelům
 • řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů

Spolupráce s dalšími institucemi

 • Pedagogicko psychologickou poradnou v Novém Jičíně
 • Speciálně pedagogickým centrem v Novém Jičíně
 • Informačním a poradenským střediskem při Úřadu práce v Novém Jičíně a jinými institucemi

nahoru

© David Trubač 2010