logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Školní metodik rizikového chování
pro VOŠ, SOŠ a SOU
Mgr. Radka Svobodová, tel.: 556 879 164

Konzultační hodiny:

Sudý týden
úterý: 7:30 - 8:00 h
čtvrtek: 13:30 - 14:00 h
Lichý týden
úterý: 13:30 - 14:00 h
čtvrtek: 7:30 - 8:00 h

Budova SOU, kabinet č. 404.
Další konzultace jsou možné po dohodě.

Náplň práce školního preventisty:

Oblast práce se studenty, žáky a jejich rodiči

 • Tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy
 • Poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Účast na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci: záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus a dalších projevů rizikového chování
 • Preventivní práce s třídními kolektivy (aktuální nabídka)
  • SEZNAMKA - pro 1. ročníky nematuritních oborů SOU
  • ADAPTAČNÍ POBYT - pro 1. ročníky maturitních oborů SOU
  • ŽIVOT BEZ DROGY – beseda pro 1. ročníky
  • PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST DĚTÍ – beseda pro 1. ročníky
  • LÁSKA A PARTNERSTVÍ – beseda pro druhé ročníky
  • LYŽAŘSKÝ KURZ - pro 2. ročníky maturitních oborů
  • SEZNAMKA - pro 1. ročníky maturitních oborů
  • SPORTOVNÍ KURZ - pro 3. ročníky maturitních oborů

Oblast spolupráce s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky

 • Pomoc třídním učitelům při vyhledávání problémových projevů chování
 • Zajišťování a předávání odborných informací o:
  • problematice rizikového chování
  • nabídkách programů a projektů
  • metodách a formách specifické primární prevence

Oblast spolupráce s dalšími institucemi

 • Koordinace spolupráce školy s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování

nahoru

© David Trubač 2010