logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  
chuchmova.jpg, 2,2kB

Školní metodik rizikového chování
pro VOŠ, SOŠ a SOU
Mgr. Iva Chuchmová, tel.: 556 879 162

Konzultační hodiny:

úterý: 9.35 - 9:55 h
pátek: 9.35 - 9:55 h

Kabinet č. 512
Další konzultace jsou možné po dohodě

Náplň práce školního preventisty:

Oblast práce se studenty, žáky a jejich rodiči

 • Tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy
 • Poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Účast na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci: záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus a dalších projevů rizikového chování
 • Preventivní práce s třídními kolektivy (aktuální nabídka)
  • SEZNAMKA - pro 1. ročníky nematuritních oborů SOU
  • ADAPTAČNÍ POBYT - pro 1. ročníky maturitních oborů SOU
  • ŽIVOT BEZ DROGY – beseda pro 1. ročníky
  • TRESTNÉ ČINY MLÁDEŽE – beseda pro 1. ročníky
  • SEX A PARTNERSTVÍ – beseda pro první a druhé ročníky
  • LYŽAŘSKÝ KURZ - pro 2. ročníky SOU
  • SEZNAMKA - pro 1. ročníky maturitních oborů
  • CYKLO-TURISTICKÝ A VODÁCKÝ KURZ - pro 3. ročníky maturitních oborů

Oblast spolupráce s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky

 • Pomoc třídním učitelům při vyhledávání problémových projevů chování
 • Zajišťování a předávání odborných informací o:
  • problematice rizikového chování
  • nabídkách programů a projektů
  • metodách a formách specifické primární prevence

Oblast spolupráce s dalšími institucemi

 • Koordinace spolupráce školy s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování

nahoru

© David Trubač 2010