logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Veřejné zakázky

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU VOŠ, SOŠ A SOU V KOPŘIVNICI - ČÁST 2.1, 2.3 - 2.6, 2.10

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 4. červen 2019

Náhled zprávy
Zadávací podmínky veřejné zakázky (dále jen Zadávací podmínky), tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji "Profil zadavatele".  
Odkaz na link na profilu:

Dodávka ICT pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2019 I

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. leden 2019

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky, tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy:www.kdv.cz/hbr/. Stažení zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Dodávka ICT pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2018

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 4. září 2018

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky, tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy:www.kdv.cz/hbr/. Stažení zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Dodávka nábytku a vybavení pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2018

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 8. červen 2018

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky, tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: www.kdv.cz/hbr/. Stažení zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ, SOU v Kopřivnici, ETAPA 3 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 23. květen 2018

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky (dále jen Zadávací podmínky), tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji "Profil zadavatele".

Elektronický nástroj - Profil zadavatele

Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ, SOU v Kopřivnici, ETAPA 2 - VÝMĚNA OKEN V DÍLNÁCH SOU

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 23. květen 2018

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky (dále jen Zadávací podmínky), tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji "Profil zadavatele".

Elektronický nástroj -  Profil zadavatele

Dodávka automobilu pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2018

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 4. květen 2018

Náhled zprávy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks osobního automobilu pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, který bude sloužit k zabezpečení provozu školy.

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky, která je zadávána v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mimo režim zákona.

Zadávací řízení bylo vyhlášeno v neveřejném režimu dne 4.5.2018 zasláním písemné výzvy vybraným dodavatelům, a to dle Směrnice Zadavatele o zadávání veřejných zakázek.

Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2017

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 14. červenec 2017

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky (dále jen Zadávací podmínky), tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji "Profil zadavatele". Elektronický nástroj Profil zadavatele je přístupný z internetové adresy: https://www.profilzadavatele.cz/

Dodávka automobilu pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2017

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 12. červenec 2017

Náhled zprávy
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks osobního automobilu pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, který bude sloužit k zabezpečení provozu školy.
Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky, která je zadávána v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  mimo režim zákona.
 
Zadávací řízení bylo vyhlášeno v neveřejném režimu dne 12.7.2017 zasláním písemné výzvy vybraným dodavatelům, a to dle Směrnice Zadavatele o zadávání veřejných zakázek.

 

Dodávka ICT pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2017

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 3. červenec 2017

Náhled zprávy
Zadávací podmínky veřejné zakázkytj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy:www.kdv.cz/hbr/. Stažení zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Dodávka automobilu pro Autoškolu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 7. duben 2017

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky (dále jen zadávací podmínky), tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace (dále jen výzva) a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy:www.kdv.cz/hbr/.
Stažení zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2016 II

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 30. červen 2016

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky (dále jen Zadávací podmínky), tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: www.kdv.cz/hbr/. Stažení Zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Výměna oken domova mládeže v areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 27. červen 2016

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky (dále jen Zadávací podmínky), tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: www.kdv.cz/hbr/. Stažení Zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2016

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 14. červen 2016

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky (dále jen Zadávací podmínky), tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: www.kdv.cz/hbr/. Stažení Zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Dodávka automobilu pro Autoškolu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 6. červen 2016

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky (dále jen Zadávací podmínky), tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: www.kdv.cz/hbr/. Stažení Zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Dodávka nábytku a vybavení učeben pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2015

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 25. září 2015

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky, tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy:www.kdv.cz. Stažení Zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Stavební úpravy sportovní haly v areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Autor zprávy: Robert Šádek
Datum zveřejnění: 17. srpen 2015

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky, tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“.
Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: www.kdv.cz. Stažení Zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Veřejná zakázka Oprava palubových podlah ve sportovní hale v areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 26. červen 2015

Náhled zprávy
Zadávací podmínky veřejné zakázky, tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: www.kdv.cz. Stažení Zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Dodávka ICT pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2015 I

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 8. červen 2015

Náhled zprávy
Zadávací podmínky veřejné zakázky, tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: www.kdv.cz. Stažení Zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Veřejná zakázka Výměna oken správní budovy SOU v areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 5. červen 2015

Náhled zprávy
Zadávací podmínky veřejné zakázky, tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PŘEHLED ZAKÁZEK“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: www.kdv.cz. Stažení Zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Veřejná zakázka Zahraniční jazykové vzdělávání pro žáky a pedagogy VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 5. červen 2015

Náhled zprávy

Veřejná zakázka STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE DOPLNĚNÍ A KONFIGURACE BEZDRÁTOVÝCH PŘÍSTUPOVÝCH BODŮ A LICENCÍ

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 27. leden 2015

Náhled zprávy

Zadávací podmínky veřejné zakázky ,tj. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a její přílohy jsou k dispozici v elektronické podobě a jsou uveřejněny v elektronickém nástroji KDV v sekci „PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY“. Elektronický nástroj KDV je přístupný z internetové adresy: www.kdv.cz. Stažení Zadávacích podmínek je možné pouze po bezplatné registraci na výše uvedené internetové adrese, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Výsledek veřejné zakázky Dodávka tabletů a softwaru pro Vyšší odbornou školu, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 17. prosinec 2014

Náhled zprávy

Výsledek veřejné zakázky - Rámcová smlouva – přeprava žáků a zaměstnanců VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a partnerských ZŠ v roce 2015

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 16. prosinec 2014

Náhled zprávy

Veřejná zakázka - tablety a software

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 18. listopad 2014

Náhled zprávy

Vyhlašujeme veřejnou zakázku s názvem "Dodávka tabletů a softwaru pro Vyšší odbornou školu, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizaceDodávka tabletů a softwaru pro Vyšší odbornou školu, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace". Text výzvy, zadávací dokumentace a jejích příloh jsou k dispizici na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/vyssi-odborna-skola-stredni-odborna-skola-a-stredni-odborne-uciliste-koprivnice-prispevkova-organizace_1639/dodavka-tabletu-a-softwaru-pro-vyssi-odbornou-skolu-stredni-odbornou-skolu-a-stredni-odborne-uciliste-koprivnice-prispevkova-organizace_7718/

Veřejná zakázka Dodávka ICT pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 25. březen 2014

Náhled zprávy

Dne 20.3.2014 byla vyhlášena veřejná zakázka Dodávka ICT pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Termín podání nabídek je do 10.4.2014 do 12:00.

Více informací je k dispozici na profilu zadavatele.

Veřejná zakázka Dodávka ICT pro projekt Rozvoj 2014

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 20. březen 2014

Náhled zprávy

Dne 20.3.2014 byla vyhlášena veřejná zakázka Dodávka ICT pro projekt Rozvoj 2014. Termín podání nabídek je do 8.4.2014 do 12:00.

Více na stránkách projektu v sekci Výběrová řízení a na profilu zadavatele.

Veřejná zakázka Dodávka ICT pro zřízení WiFi sítě

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 20. březen 2014

Náhled zprávy

Dne 20.3.2014 byla vyhlášena veřejná zakázka Dodávka ICT pro zřízení WiFi sítě. Termín podání nabídek je do 8.4.2014 do 12:00.

Více informací je k dispozici na profilu zadavatele.

Veřejná zakázka Dodávka nábytku pro projekt NatTech MSK

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 27. únor 2014

Náhled zprávy

Dne 27.2.2014 byla vyhlášena veřejná zakázka Dodávka nábytku pro projekt NatTech MSK. Termín podání nabídek je do 11.3.2014 do 12:00.
Více na stránkách projektu v sekci Veřejné zakázky.
 

Veřejná zakázka Dodávka učebních pomůcek pro projekt Rozvoj 2014

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 27. únor 2014

Náhled zprávy

Dne 27.2.2014 byla vyhlášena veřejná zakázka Dodávka učebních pomůcek pro projekt Rozvoj 2014. Termín podání nabídek je do 11.3.2014 do 12:00.
Více na stránkách projektu v sekci Výběrová řízení.

Veřejná zakázka Dodávka nábytku pro projekt Rozvoj 2014

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 27. únor 2014

Náhled zprávy

Dne 27.2.2014 byla vyhlášena veřejná zakázka Dodávka nábytku pro projekt

Rozvoj 2014. Termín podání nabídek je do 11.3.2014 do 12:00.
Více na stránkách projektu v sekci Výběrová řízení.

Veřejná zakázka Stavební úpravy pro projekt NatTech MSK

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 27. únor 2014

Náhled zprávy

Dne 27.2.2014 byla vyhlášena veřejná zakázka Stavební úpravy pro projekt NatTech MSK. Termín podání nabídek je do 11.3.2014 do 12:00.
Více na stránkách projektu v sekci Veřejné zakázky.

Veřejná zakázka Dodávka ICT pro projekt Rozvoj 2014

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 18. únor 2014

Náhled zprávy

Dne 19.2.2014 byla vyhlášena veřejná zakázka Dodávka ICT pro projekt Rozvoj 2014. Termín podání nabídek je do 11.3.2014 do 12:00.

Více na stránkách projektu v sekci Výběrová řízení a na profilu zadavatele.

Veřejná zakázka Dodávka ICT pro projekt NatTech MSK

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 18. únor 2014

Náhled zprávy

Dne 19.2.2014 byla vyhlášena veřejná zakázka Dodávka ICT pro projekt NatTech MSK. Termín podání nabídek je do 11.3.2014 do 12:00.

Více na stránkách projektu v sekci Veřejné zakázky a na profilu zadavatele.

Vyhlášení veřejných zakázek Dodávka souboru obráběcích strojů a Dodávka univerzálního CNC výukového stroje

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 7. únor 2014

Náhled zprávy

Dne 7. 2. 2014 byly vyhlášeny 2 podlimitní veřejné zakázky:

    Dodávka souboru obráběcích strojů - viz profil zadavatele
    Dodávka univerzálního CNC výukového stroje - viz profil zadavatele.
    Další informace jsou na profilu zadavatele a na stránkách projektu NatTech MSK - sekce Veřejné zakázky

Veřejná zakázka Rámcová smlouva – přeprava žáků a zaměstnanců VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a partnerských ZŠ

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 23. prosinec 2013

Náhled zprávy

Dne 23.12. jsme vyhlásili veřejnou zakázku v projektu NatTech MSK s názvem

Rámcová smlouva – přeprava žáků a zaměstnanců VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a partnerských ZŠ.

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách projektu NatTech MSK v sekci Veřejné zakázky.

Věřejné zakázky "Dodávka svářecích strojů" a "Dodávka trhacího stroje"

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 19. prosinec 2013

Náhled zprávy

Dne 19.12. jsme vyhlásili 2 veřejné zakázky v projektu Rozvoj 2014:

  • Dodávka svářecích strojů
  • Dodávka trhacího stroje

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách projektu Rozvoj 2014 v sekci Výběrová řízení a na našem profilu zadavatele.

Veřejné zakázky "Dodávka univerzálního CNC stroje" a "Dodávka souboru obráběcích strojů"

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 19. prosinec 2013

Náhled zprávy

Dne 19.12. jsme vyhlásili 2 veřejné zakázky v projektu NatTech MSK:

  • Dodávka univerzálního CNC stroje
  • Dodávka souboru obráběcích strojů

Bližší informace jsou uvedeny na stránkách projektu NatTech MSK v sekci Veřejné zakázky a na našem profilu zadavatele.

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010