logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Projekty

Aktuální evropské projekty

Umím si poradit

Nedávno ukončené evropské projekty

Zvýšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce

Na počátku naší spolupráce se uskutečnila řada vzájemných setkání s představiteli francouzské školy. Na francouzské straně je partnerem naší školy Lycée Félix MAYER z města CREUTZWALD z regionu Lotrinsko.
Nyní se připravuje vzájemná výměnná návštěva žáků našich škol a to již v měsíci dubnu t. r. Nejprve pojedou do Francie tři žáci třetího ročníku maturitního oboru Strojírenství. Po týdenním pobytu ve Francii se společně vrátí domů se svými novými kolegy z francouzské školy.

Podpora strojírenských oborů

2013-2015
Dodání technického vybavení – Konvenční obráběcí stroje včetně práva užít software....

Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách

2014-2015
Modernizace nebo nově vybudované učebny a laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů...

Zlepšení kvality vzdělávání v SOŠ a SOU Kopřivnice

2012-2014
EU peníze středním školám (tzv. "šablony").

NatTech MSK

2013-2015
V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji realizujeme pracovní výchovu a technické workshopy pro žáky 5 partnerských ZŠ na pracovištích naší školy. Dále pro žáky ZŠ a SŠ organizujeme 4 technicky zaměřené kroužky a řadu jednodenních i vícedenních exkurzí.

Rozvoj 2014

2012-2014
Cílem projektu Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici je zvýšení kvality výuky přírodovědných i technických předmětů a odborného výcviku na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Dosáhneme toho inovací obsahu příslušných vzdělávacích modulů, tvorbou nových výukových i metodických materiálů a pořízením moderního vybavení pro výuku svařování, strojírenství a přírodních věd. Partnerem projektu je firma Porgest, a. s.

Technické vzdělání - Brána k úspěchu

2012-2014
Podstatou projektu je spolupráce SŠ a ZŠ při propagaci technického vzdělání mezi žáky těchto typů škol. Naše škola jako partner projektu bude zejména realizovat akce pro žáky ZŠ, kteří u nás stráví vždy jeden den a budou vykonávat konkrétní technické činnosti.

Mechatronika

2010-2013
Cílem projektu je zlepšení kvality výuky prostřednictvím vybudování laboratoří pro výuku elektrotechniky a automatizace se speciálním přístrojovým vybavením, zařízením a nábytkem.

Tvorba elektronických učebnic

2011-2012
Cílem projektu je vytvoření elektronických učebnic pro výuku všeobecně vzdělávacích, odborných i praktických předmětů na SOŠ a SOU. Každá vytvořená učebnice bude před využitím recenzována a poté zkušebně ověřena na cílové skupině 500 žáků. Žáci si učebnice budou moci stáhnout z elearningového systému školy. Obsah učebnic bude doplněn tématickými exkurzemi žáků.

Inovace pro střední školy

2011-2012
Cílem projektu je poskytnout učitelům a žákům středních technických škol nejnovější poznatky z oblasti inovací na bázi nejlepších poznatků a praktik, a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání v technických oborech a posílit jejich rychlou integraci do výrobních a vývojových procesů.

Podpora multimediální výuky

2009-2011
Cílem je vytvoření 150 elektronických výukových lekcí pro žáky SOŠ a SOU, ověření těchto lekcí ve výuce a jejich zpřístupnění prostřednictvím elearningového systému Moodle.
Partnerem projektu je VŠB-TU Ostrava.

UNIV 2 KRAJE

2009-2013
Škola je zapojená do projektu, jehož podstatou je tvorba a ověření vzdělávacích programů pro další vzdělávání. Předkladatelem projektu je Národní ústav odborného vzdělávání.

INOVACE pro střední školy

2011-2012
Cílem projektu je poskytnout učitelům a žákům středních technických škol nejnovější poznatky z oblasti inovací. Projekt navazuje na úspěšný projekt Auto Academy.
Předkladatelem projektu je Moravskoslezský automobilový klastr, o. s.
Informační leták

Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií

2009-2011
Projekt je určen pro studenty a pedagogy VOŠ a VŠ. Jeho cílem je vytvořit kurzy ke zkvalitnění spolupráce v oblasti průmyslového inženýrství a realizovat webový portál na podporu těchto aktivit.
Škola je partnerem projektu. Předkladatelem je VŠB-TU Ostrava, dalšími partnery jsou VUT v Brně, UTB ve Zlíně, Vítkovice Heavy Machinery a. s. a Koma – ložiska s. r. o.

Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na SŠ

2009-2012
Cílem projektu je zvýšit atraktivitu a efektivitu vzdělávání přírodovědných předmětů na SŠ prostřednictvím vybavení zapojených škol moderními pomůckami ovládanými přes PC a tvorbou výukových materiálů využívajících tyto pomůcky. Škola je partnerem projektu, jehož předkladatelem je Ostravská univerzita v Ostravě.

Ukončené evropské projekty

Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK
Střední škola – brána k technické kariéře
Auto Academy
IQ Auto
VIP kariéra
Zvyšování kvalifikace operátorů v automobilním průmyslu

Projekty SIPVZ

2005
Aplikační nadstavby ve 3D v nejnovéjším CAD systému Autodesk Inventor 10.

2006
On-line podpora výuky s využitím školního Intranetu
Moderní multimediální výuka pro přírodovědné a elektrotechnické předměty
Mobilní videostudio
Koordinovaná výuka programování CNC strojů

Výukové materiály vytvořené v rámci projektů SIPVZ

nahoru

© David Trubač 2010