logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Formuláře ke stažení

Přihláška ke studiu na SŠ
Přihláška ke studiu na SŠ – další formy vzdělávání
Přihláška ke studiu na SŠ – nástavba
Přihláška ke studiu na VOŠ
Přihláška k ubytování na Domov mládeže
Žádost o uvolnění z vyučování při absenci větší než 1 den
Žádost o uvolnění (úplné-částečné) z předmětu
Žádost o komisionální přezkoušení
Žádost o prodloužení klasifikačního období
Žádost o zohlednění specifických podmínek – sportovci
Žádost o zohlednění specifických podmínek – zdravotní důvody
Žádost o přijetí do vyšší ročníku
Žádost o přeřazení do vyššího ročníku
Žádost o změnu oboru vzdělání
Žádost o přerušení vzdělávání
Žádost o opakování ročníku
Žádost o uznání dosaženého vzdělání
Žádost o povolení individuální vzdělávacího plánu
Žádost o přestup na naši školu
Žádost o ověření archiválií
Potvrzení o studiu
Závazná přihláška k absolutoriu
Dotazník pro žáky SOU
© David Trubač 2010