logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Formuláře ke stažení

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace, se sídlem Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde

Přihláška ke studiu na SŠ
Přihláška ke studiu na SŠ – další formy vzdělávání
Přihláška ke studiu na SŠ – nástavba
Přihláška ke studiu na VOŠ
Přihláška k ubytování na Domov mládeže
Žádost o uvolnění z vyučování při absenci větší než 1 den
Žádost o uvolnění (úplné-částečné) z předmětu
Žádost o komisionální přezkoušení
Žádost o prodloužení klasifikačního období
Žádost o zohlednění specifických podmínek – sportovci
Žádost o zohlednění specifických podmínek – zdravotní důvody
Žádost o přijetí do vyšší ročníku
Žádost o přeřazení do vyššího ročníku
Žádost o změnu oboru vzdělání
Žádost o přerušení vzdělávání
Žádost o opakování ročníku
Žádost o uznání dosaženého vzdělání
Žádost o povolení individuální vzdělávacího plánu
Žádost o přestup na naši školu
Potvrzení o studiu
Závazná přihláška k absolutoriu
Dotazník pro žáky SOU
Žádost o vystavení stejnospisu
Dotazník pro žáky SOŠ
Žádost o slevu školného
Oznámení o zanechání studia na SOU, přestupu na jinou školu
Oznámení o zanechání studia na SOŠU, přestupu na jinou školu
Přihláška k závěrečným zkouškám opravný termín
Přihláška k maturitní zkoušce
© David Trubač 2010