logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Návrat do školy od 16. týdne 2021

Pravděpodobně od pondělí 19. dubna 2021 (16. týden) bude umožněna prezenční výuka odborného výcviku učebních a studijních...
Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 11. duben 2021

Náhled zprávy
 • Pravděpodobně od pondělí 19. dubna 2021 (16. týden) bude umožněna prezenční výuka odborného výcviku učebních a studijních oborů a praktického vyučování pro všechny žáky střední školy.
 • Teoretická výuka zůstává nadále formou distanční výuky přes systém Google Classroom.
 • Obědy je možno odebrat v obou výdejnách (pouze 1 jídlo).

 

V návaznosti na jednání Vlády ČR ze dne 6. dubna 2021 bude od 19. dubna 2021 provoz školy podmíněn těmito opatřeními:

 • Žáci, studenti a zaměstnanci budou povinně testováni 2x týdně neinvazními Ag testy, kromě výjimek uvedených v opatření. Zaměstnanci, kteří nepřicházejí do kontaktu s žáky a studenty pak 1x týdně.
 • Žák nebo student nemůže být nucen k testování.  V případě neúčasti na testování nebude umožněna účast žáka nebo studenta na prezenčním vzdělávání ve škole. Účastnit se testování může pouze osoba, která nemá příznaky virového onemocnění.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 • Před testováním se nesmí min 30 minut kouřit a jíst.
 • Testovací místnosti jsou pro všechny učební obory a třídy 1M, 2M, 3M, 4M, 1P a 2P v budově teoretické výuky SOU (čísla dveří 236, 240 a 243), pro třídy 1S, 2S, 3S, 4S a studenty VOŠ je to posluchárna PO1 v hlavní budově školy.
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací 1-1, ale týká se skupinových konzultací v max počtu 6 žáků (studentů) – 1 vyučující.
 • Od 12. dubna 2021 je povolen praktický výcvik předmětu řízení motorových vozidel.
 • Všichni žáci, studenti a zaměstnanci školy jsou povinni v prostorách školy nosit respirátor.
 • Ostatní preventivní opatření zůstávají v platnosti.
 • Doporučujeme všem žáků a studentům, aby shlédli instruktážní video na provádění Ag Singlean testů: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Přílohy:

 

Pozor – změna termínů ukončování studia na střední škole ve školním roce 2020/2021

Na základě úprav, které byly provedeny formou obecné povahy ze dne 29. Ledna 2021 (č. j. MSMT-3267/2021-1; č. j. MSMT-3258/2021-1) a dodatkem opatření...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 16. březen 2021

Náhled zprávy

Na základě úprav, které byly provedeny formou obecné povahy ze dne 29. Ledna 2021 (č. j. MSMT-3267/2021-1; č. j. MSMT-3258/2021-1) a dodatkem opatření obecné povahy ze dne 15. 2. 2021
(č. j. MSMT-3267/2021-2; č. j. MSMT-3258/2021-2), provedl ředitel školy změny termínů a obsahu
u maturitních a závěrečných zkoušek:

 1. Maturitní zkoušky:
 • Písemné práce z ČJL a ANJ jsou zrušeny pro školní rok 2020/2021
 • Profilové zkoušky z  ČJL a ANJ jsou určeny jako zkoušky nepovinné
 • 5. a 6. května 2021 od 8:00 h praktická část MZ pro třídu 4S
 • 24. – 26. května 2021 didaktické testy MZ pro třídy 4M, 4S a 2P
 • 1. – 4. června 2021 od 8:00 h ústní část MZ pro třídy 4M a 4S
 • 7. a 8. června 2021 od 8:00 h ústní část MZ pro třídu 2P
 • 14. – 18. června 2021 od 6:00 h praktická část MZ pro třídu 4M
 1. Závěrečné zkoušky:
 • Písemná část JZZZ  zrušena pro školní rok 2020/2021
 • 14. a 15. června 2021 od 8:00 h ústní část JZZZ
 • 21. – 25. června 2021 od 6:00 h praktická část JZZZ

 

Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek

Informace o nekonání přijímacích zkoušek do oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-43-L/51 Provozní technika naleznete zde Pro...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 5. březen 2021

Náhled zprávy

Informace o nekonání přijímacích zkoušek do oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-43-L/51 Provozní technika naleznete zde

Pro obor 23-41-M/01 Strojírenství se přijímací zkoušky konají.

Provoz školy od 1. března 2021 do 21. března 2021

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2021 č. 197, 200 a 217 s účinností od 1. března 2021 upravujeme...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. únor 2021

Náhled zprávy

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2021 č. 197, 200 a 217 s účinností od 1. března 2021 upravujeme provoz školy takto:

 1. Od pondělí 1. března 2021 pokračuje zákaz osobní přítomnost žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy na středním a vyšším odborném vzdělávání ve škole. Žáci všech oborů střední školy a studenti vyšší odborné školy pokračují na distanční online výuce dle současných rozvrhů.
 2. Individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník) jsou povoleny.
 3. Jsou povoleny zkoušky na vyšší odborné škole za účasti nejvýše 10 osob.
 4. Je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na střední škole.
 5. Výdej obědů pro strávníky bude probíhat pouze ve výdejně na hlavní budově školy v době od 11:30 – 12:30 hod. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně, jídlo si mohou vyzvednout přes výdejové okénko v zadní části výdejny na hlavní budově školy.
 6. Od pondělí 1. března 2021 je ZAKÁZÁN VSTUP TŘETÍCH OSOB (mimo žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy. Ustanovení lze porušit jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. (viz bod 12, Usnesení vlády ČR č. 200).
 7. Povoluje se činnost komerční Autoškoly a tedy činnosti na základě zákona č. 247/2020 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zakazuje se pobyt v motorovém vozidle bez respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem. Teoretická výuka v prostorách školy je zakázána.
 8. Pokud máte dotazy k provozu školy v uvedeném období, obracejte se na příslušné zástupce ředitele školy nebo sekretariát školy.

Přejeme všem žákům, studentům a zaměstnancům pevné zdraví.

Víkendová matematika

Maturanti nástavbového studia využili nabídky VŠB TU Ostrava a zúčastnili se o víkendu online kurzu přípravy k maturitě. Podle vyjádření...
Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 23. únor 2021

Náhled zprávy

Maturanti nástavbového studia využili nabídky VŠB TU Ostrava a zúčastnili se o víkendu online kurzu přípravy k maturitě. Podle vyjádření žáků byl pro ně kurz velkým přínosem. Jejich samostatnou aktivní přípravu chválíme!

Návrat do škol

Vážení žáci, studenti a zákonní zástupci, ministerstva školství, zdravotnictví a vláda ČR plánují...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. únor 2021

Náhled zprávy

Vážení žáci, studenti a zákonní zástupci,

ministerstva školství, zdravotnictví a vláda ČR plánují v měsíci březnu 2021 postupný návrat žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol k prezenčnímu vzdělávání. V současnosti prozatím škola neobdržela žádný metodický pokyn, jak bude návrat probíhat, případně jakým způsobem bude organizováno testování žáků a studentů antigenními testy.

Jakmile budou tyto informace k dispozici, budou zveřejněny na webových stránkách školy a zaslány do e-mailových schránek žákům a studentům.

Sledujte, prosím, tyto informační zdroje.

Změna termínu konání praktické maturitní zkoušky třídy 4M

Na základě Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT-3267/2021-1, článku VIII, stanovuji...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 15. únor 2021

Náhled zprávy

Na základě Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT-3267/2021-1, článku VIII, stanovuji termín konání praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky třídy 4M na období 24. – 31. 05. 2021.

Provoz školy od 1. února 2021

Celá škola pokračuje v distanční výuce. Nové rozvrhy hodin pro druhé pololetí šk. roku 2020/2021 jsou platné od...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. leden 2021

Náhled zprávy

Celá škola pokračuje v distanční výuce.

Nové rozvrhy hodin pro druhé pololetí šk. roku 2020/2021 jsou platné od 1. 2. 2021.

Svůj rozvrh hodin si stáhněte po svého počítače, v Google disku se soubory nezobrazují správně.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek Kritéria přijímacího řízení...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. leden 2021

Náhled zprávy

Provoz školy od 25. ledna 2021

Žáci všech oborů střední školy pokračují v distanční výuce.  
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 24. leden 2021

Náhled zprávy

Žáci všech oborů střední školy pokračují v distanční výuce.

 

Starší zprávy

© David Trubač 2010, tvorba webu davidtrubac.eu