logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Provoz školy od 25. ledna 2021

Žáci všech oborů střední školy pokračují v distanční výuce.  
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 24. leden 2021

Náhled zprávy

Žáci všech oborů střední školy pokračují v distanční výuce.

 

Opatření k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022

Na základě odstavce IV. Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 si ředitel školy vyhrazuje právo zrušit konání...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 12. leden 2021

Náhled zprávy

Na základě odstavce IV. Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 si ředitel školy vyhrazuje právo zrušit konání jednotné přijímací zkoušky v případě, že počet přijatých přihlášek do daného oboru je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání jednotných přijímacích zkoušek, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději do 8. března 2021. 

Provoz školy od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021

Žáci všech oborů střední školy pokračují v distanční výuce.
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 8. leden 2021

Náhled zprávy

Žáci všech oborů střední školy pokračují v distanční výuce.

INFORMACE K HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Na základě doporučení MŠMT ČR a ČŠI k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021ze dne 04. 01. 2021 jsou zohledňovány...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 7. leden 2021

Náhled zprávy

Na základě doporučení MŠMT ČR a ČŠI k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021ze dne 04. 01. 2021 jsou zohledňovány především tyto skutečnosti:

 • hodnocení prezenční výuky ve škole;
 • účast na distanční výuce;
 • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
 • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;  
 • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
 • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
 • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
 • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže
 • při dalším procesu učení používat.

Provoz školy od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1377 ze dne 23. prosince 2020 upravuji provoz střední a vyšší odborné...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 31. prosinec 2020

Náhled zprávy

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1377 ze dne 23. prosince 2020 upravuji provoz střední a vyšší odborné školy takto:

 1. Výuka v kalendářním roce 2021 bude zahájena LICHÝM týdnem a to v pondělí 4. ledna 2021.
 2. Od pondělí 4. ledna 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy na středním a vyšším odborném vzdělávání ve škole. Žáci všech oborů střední školy přechází na distanční online výuku dle přiložených rozvrhů. (tzn. Ruší se veškerá prezenční výuka a praxe pro všechny žáky školy).
 3. Studenti Vyšší odborné školy mají od 4. ledna 2021 zkouškové období. Zkoušky mohou probíhat formou individuální konzultace dle odst. 3, písm. e) Nařízení vlády č. 1377 (jeden student + jeden vyučující v učebně). 
 4. Výdej obědů pro zaměstnance, žáky na distančním vzdělávání a ostatní strávníky bude probíhat pouze ve výdejně na hlavní budově školy v době od 11:30 – 12:30 hod.
 5. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně, jídlo nesmí konzumovat na místě, ale musí si jej odnést s sebou.
 6. Žáci, studenti a zaměstnanci školy jsou povinni kontrolovat své školní e-mailové schránky, sledovat web školy a informace v systému Bakaláři.
 7. Pokud máte dotazy k provozu školy v uvedeném období, obracejte se na příslušné zástupce ředitele školy.
 8. Od pondělí 4. ledna 2021 upravuji výuku a výcvik v Autoškole VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice. Dle kapitoly I, odst. 3, písm. c) Nařízení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 povoluji max. přítomnost 10 osob na výuce a zkoušce. Ve výcvikovém vozidle bude přítomen pouze jeden žák a vyučující, během zkoušky také zkušební komisař.

Provoz školy od pátku 18. prosince 2020

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1 335 ze dne 14. prosince 2020 upravuji provoz školy od pátku 18. prosince 2020 následovně: Od...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 16. prosinec 2020

Náhled zprávy

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1 335 ze dne 14. prosince 2020 upravuji provoz školy od pátku 18. prosince 2020 následovně:

 1. Od pondělí 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků střední školy na vzdělávání ve škole. Zároveň jsou uvedené dny stanoveny jako volné dny podle
  § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Žáci střední školy nemají v uvedené dny nárok na dotovanou stravu. Již zadané objednávky budou zrušeny.
 2. Studenti vyšší odborné školy mají ve dnech 21. – 22. prosince 2020 distanční online výuku
  dle přiloženého rozvrhu hodin. Studenti mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně.
 3. Obědy budou vydávány pouze na hlavní budově školy, a to v době od 11:30 h do 12:30 h.
 4. Praktický výcvik v autoškole pro žáky učebních oborů bude možný do neděle 20. 12. 2020 včetně. Pro ostatní žáky komerční autoškoly bude z důvodu přechodu do stupně 4. systému PES od pátku 18. 12. 2020 přerušena výuka a výcvik ve všech kurzech k získání řidičského oprávnění. Uvedené informace platí od 18. 12. 2020 do odvolání. Zároveň jsou zrušeny i závěrečné zkoušky na MěÚ v Kopřivnici.
 5. Organizace výuky ve škole po vánočních svátcích bude zveřejněna na webových stránkách školy a prostřednictvím zpráv v systému Bakaláři nejpozději v posledním kalendářním týdnu roku 2020, a to v návaznosti na příkazy a doporučení vlády ČR a ministerstev školství a zdravotnictví ČR.

Online výuka:

Provoz školy od 7. 12. 2020 do 22. 12. 2020

Na základě vyhlášeného opatření MŠMT ČR pro oblast školství, zavádí naše škola od 7. 12. 2020...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 4. prosinec 2020

Náhled zprávy

Na základě vyhlášeného opatření MŠMT ČR pro oblast školství, zavádí naše škola od 7. 12. 2020 rotační prezenční výuku v teoretické výuce (střídání celých tříd po týdnech). Konkrétní rozpis pro jednotlivé třídy je uveden v příloze této zprávy. Odborný výcvik a praxe žáků pokračuje v klasické, prezenční podobě a stejně tak i končící ročníky pokračují v prezenční výuce podle platného rozvrhu hodin.

Provoz školy od 30. 11. 2020

Ve 49. týdnu od 30. 11. 2020 bude škola fungovat v následujícím režimu: organizace výuky (pdf)
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 27. listopad 2020

Náhled zprávy

Ve 49. týdnu od 30. 11. 2020 bude škola fungovat v následujícím režimu:

Den otevřených dveří

Z důvodu nouzového stavu je den otevřených dveří zrušený.
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 23. listopad 2020

Náhled zprávy

Z důvodu nouzového stavu je den otevřených dveří zrušený.

Provoz školy od 23. 11. 2020

Ve 48. týdnu od 23. 11. do 27. 11. 2020 bude škola fungovat v následujícím režimu: Po – Út (23. 11. a 24. 11.) –...
Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 20. listopad 2020

Náhled zprávy

Ve 48. týdnu od 23. 11. do 27. 11. 2020 bude škola fungovat v následujícím režimu:

 • Po – Út (23. 11. a 24. 11.) – všechny třídy a studijní skupiny – Distanční výuka
 • St – Pá (25. 11. – 27. 11.) – prezenční výuka ve škole pro závěrečné ročníky všech oborů a hodiny praktického vyučování nebo praktické přípravy. PREZENČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ. Ostatní třídy nebo studijní skupiny – Distanční výuka, viz přiložený soubor.
 • Všechny osoby pohybující se ve škole mají za povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Stravování ve školní jídelně je umožněno pro žáky a studenty na prezenční výuce. Ostatní mají povolen pouze odběr do jídlonosičů. V týdnu bude k dispozici pouze jedno jídlo. Upozorňujeme na nutnost navolit si stravu přes webové rozhraní.
 • Provoz výdejen bude realizován následovně:
 • Po – Út – výdej pouze na hlavní budově školy v čase 11:30 – 12:30 hod
 • St – Pá – výdej na všech výdejnách (SOU i hlavní budova) v čase 11:30 – 14:30 hod.
 • V případě změny nařízení týkající se fungování školy, budou žáci, studenti a zákonní zástupci informováni přes systém Bakaláři a na webových stránkách školy.

Starší zprávy

© David Trubač 2010, tvorba webu davidtrubac.eu